پروژه اورهال در شرکت ایران ترانسفو

چاپ

• تعمیر و اورهال موتور 1 مگاوات زیمنس در محل شرکت ایران ترانسفو. این موتور پس از 25 سال تحت اورهال قرار می گرفت.

خدمات ارائه شده:

تأمین قطعات از آلمان، اورهال کامل موتور، تعویض بیرینگ ها، چک کردن و تمیز کردن اجزای موتور، بستن بالانس کردن، الاینمنت و تست موتور، راه اندازی و تحویل موتور

زمان انجام پروژه:

مارس 2016