تماس با ما

چاپ

شرکت همراه الکتریک موتور صنعت

شناسه ملی:  ۱۴۰۰۷۹۳۴۸۹۵

شماره ثبت: ۵۳۳۶۱۲

کداقتصادی: ۴۱۱۶۳۵۴۹۴۶۱۱


 

تلفن: ۴۴۰۳۸۴۳۵ ۲۱ ۹۸+

فکس: ۴۴۰۷۰۹۲۰ ۲۱ ۹۸+

فکس اینترنتی: ۴۵۵۰ ۴۲۶۹ ۲۱ ۹۸+

ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

آدرس: تهران، بلوار آیت‌الله کاشانی، خیابان بهنام، کوچه وحدت، پلاک ۱، واحد ۳۳

کدپستی: ۱۴۷۱۸۸۵۱۶۵

 

 رئیس هیئت مدیره:

Klaus M. Hempel

تلفن: ۰۰ ۶۸ ۸۹۸ ۱۷۳ ۴۹+

ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

مدیرعامل:

مهرداد باقرآبادی

تلفن: ۸۲۸ ۸۹۸۶ ۱۷۳ ۴۹+

ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

مدیر اجرایی:

شیما زکی‌زاده

موبایل: ۴۸۰ ۳۳ ۹۳ ۹۱۲ ۹۸+

ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

مدیر فنی:

فرهاد مرادی

موبایل: ۵۲۱ ۰ ۲۷۹ ۹۹۱ ۹۸+

ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

مدیر مالی:

زهرا خرم‌دل

ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید