تامین، تجهیز و تعمیر موتورهای الکتریکی، پمپ‌ها، گیربکس‌ها و ...

شرکت همراه الکتریک صنعت به پشتوانه 66 سال سابقه گروه همپل آمادگی ارایه هرگونه خدمات در زمینه تامین، تجهیز و تعمیر موتورهای الکتریکی، پمپ‌ها، فن‌ها، گیربکس‌ها و ... را دارد.

overhal motors

 

overhal motors2